Monday, March 16, 2015

Viento y luminosidad

Así es marzo, que al salir, la luz te deja ciego y el viento te corta los labios.


2 comments:

  1. "març té trenta-un dies i tres-centes fesomies"
    -bona nit-

    ReplyDelete
  2. "It was one of those March days when the sun shines hot and the wind blows cold: when it is summer in the light, and winter in the shade". ~Charles Dickens, Great Expectations

    Era un d'aquells dies de març quan el sol brilla calent i el vent bufa fred: quan és estiu a la llum i hivern a l'ombra. Charles Dickens.

    ReplyDelete